Groningen

Fysiotherapie aan huis -Beweegzorg voor kwetsbare ouderen

Argo Groningen richt zich op het dagelijks bewegen van kwetsbare ouderen en op mensen met complexe gezondheidsproblematiek.

Kwetsbaarheid kan zich op verschillende manieren uiten. De ene oudere kan zich bijvoorbeeld door een lichamelijk klacht minder goed redden, terwijl de andere last heeft van geheugenproblematiek. Er zijn vier gebieden waarop ouderen kwetsbaar kunnen zijn; fysiek, cognitief, sociaal en psychisch.

Vaak zorgt kwetsbaarheid voor een verminderde regie over het eigen leven.

Argo helpt u uw eigen kracht optimaal te gebruiken voor het behouden of het vergroten van de zelfstandigheid bij problemen in het functioneren op het gebied van het dagelijks bewegen.

Dit doen wij door:

 • mee te denken in het zorgprobleem
 • het betrekken van mantelzorg
 • advies te geven in hulpmiddelen
 • multidisciplinair te werken
 • te denken in mogelijkheden
 • te trainen in de context
 • laagdrempelig bereikbaar te zijn

Dit draagt bij aan:

 • Langer veilig thuis wonen
 • Kwaliteit van leven
 • Regie behouden en/of vergroten.

Valpreventie

Elke vijf minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen (veiligheid.nl).

Ouderen met cognitieve stoornissen zoals dementie vallen twee keer zo vaak als leeftijdsgenoten zonder deze stoornissen. Daarbij hebben ze vaak ernstiger letsel, herstellen zij minder snel en hebben een hogere kans op overlijden als gevolg van een val (zorgvoorbeter.nl).  

Kwetsbaarheid draagt bij aan het valrisico. Om inzicht te krijgen in het valrisico voeren we een valanalyse uit. Dit geeft inzicht in de factoren die bijdragen aan het risico op vallen en geven aanknopingspunten voor de training.

Lichamelijke factoren en omgevingsfactoren kunnen een rolspelen bij het valrisico.

Voorbeelden lichamelijke factoren:

 • duizeligheid
 • krachtsverlies
 • verminderde conditie
 • slecht zicht
 • dementie/ cognitieve stoornissen 

Voorbeelden omgevingsfactoren

 • gladde vloeren of vloerkleedjes
 • drukke weg
 • traplopen
 • slechte verlichting
 • slecht schoeisel 

Wij signaleren valrisico, geven advies en trainen de beïnvloedbare factoren. Dit draagt bij aan het langer veilig thuis wonen.

Aangenaam

Ik ben Erno

[specialisatie Geriatrie]

"Een multidisciplinaire benadering van cliënten draagt bij aan het toewerken naar eigen regie, zelfredzaamheid en het maximale uit het leven halen."

120599938 346474963467117 4933568600649011315 o

Aangenaam

Ik ben Erno

[specialisatie Geriatrie]

"Een multidisciplinaire benadering van cliënten draagt bij aan het toewerken naar eigen regie, zelfredzaamheid en het maximale uit het leven halen."

© 2019 Argo || KvK: 86837419 || AGB-code: 04008624 || Lot's of Graphics

Volg: