038 845 0689

Welkom op de pagina

voor medische professionals

U heeft in uw praktijkvoering vast gemerkt dat de ouderenzorg momenteel onder druk staat. Als we de huidige trend doorzetten zullen 1 op de 4 werkenden in Nederland een baan in de zorg moeten hebben om de toekomstige zorgvraag te beantwoorden. 

Argo Fysiotherapie helpt ouderen in het herpakken van de eigen regie bij klachten aan het beweegapparaat. Naarmate men ouder wordt zien we dat klachten aan het beweegapparaat toenemen. Dit zorgt voor een groter wordende groep ouderen met ernstige participatiebeperkingen waarbij een zwaardere zorgbehoefte ontstaat. Daarnaast ontstaat er een sedentaire leefstijl wat gerelateerd is aan de progressie van een groot scala aan ziektebeelden zoals; DM2, COPD, pijn/verminderde mobiliteit bij artrose, hart - en vaatziekten en versnelde progressie van hersenziekten. 

De meest kwetsbare doelgroep zit voornamelijk thuis en is in een steeds grotere mate afhankelijk van mantelzorg of ambulante zorg. 

Wij bieden hoogwaardige fysiotherapeutische zorg in onze praktijk of aan huis. Daarmee bevorderen we de zelfredzaamheid van de ouder wordende cliënt, verwachten we de zorgkosten te verminderen, de cliënt weer te laten participeren in de sociale omgeving en de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. 

Argo Fysiotherapie wil zoveel mogelijk samenwerken met de zorgverleners die al betrokken zijn bij de cliënt. Denk hierbij aan de thuiszorgmedewerkers, praktijkondersteuners, huisartsen, mantelzorgers, specialisten en paramedici. Heldere en duidelijke communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. 

Daarnaast willen we de omgeving van de cliënt stimuleren om de zorgtaken meer naar het sociale domein te bewegen. Zo willen we het ontstaan van loopgroepen, kookgroepen, sociale rondes, etc. stimuleren. Wij zijn ervan overtuigd dat de beweegzorg voor kwetsbare ouderen voornamelijk plaats moet vinden in de context van de leefomgeving van de cliënt. 

 

Communicatie 

Argo fysiotherapie streeft er naar om een zo goed mogelijk beeld van de cliënt te hebben voordat we overgaan tot behandelen. Het duidelijk in kaart brengen van de comorbiditeiten, sociale situatie en medische historie is voor ons van belang en daarom hebben we het liefst bij aanvang van de therapie (kort) overleg met de huisarts of POH. Bij het afsluiten van een traject versturen wij altijd een eindrapportage voorzien van de relevante klinimetrie en resultaten. Bij langer durende trajecten kunt u een tussentijdse rapportage verwachten.

Wie doet wat? 

Douwe van Klinken   |   Parkinsonnet fysiotherapeut   |   Expert op het gebied van bruggen slaan tussen de verschillende zorgdisciplines rondom ouderen

Dedde de Vries   |   Drs. klinisch epidemioloog i.o.   |   Interpretatie van (recent) wetenschappelijk onderzoek en dat ten uitvoer brengen in de praktijkvoering van Argo fysiotherapie

Erno Schier   |   MSc Geriatrie Fysiotherapie   |   Expert op het gebied van ouderenzorg en de daarbij gepaarde complexe zorgvragen

Harmke Berenpas   |   MSc Sport fysiotherapie   | Expert op het gebied van trainingsprincipes en terugkeer naar de sportsituatie

Argo fysiotherapie

Argo Fysiotherapie helpt mensen hun eigen kracht optimaal te gebruiken. Samen met onze cliënten, zorgpartners en mantelzorgers gaan we voor het verwezenlijken van doelen die voorheen wellicht niet voor mogelijk werden gehouden. 

Adresgegevens

Dr. van Deenweg 108
8025 BK Zwolle

contactgegevens

038 845 0689
info@argofysio.nl
www.argofysio.nl

Praktijk informatie

KvK: 75824353
AGB-code praktijk: 04068833
Bankrekeningnummer: NL69ABNA0863241506

Argo Fysiotherapie

Argo Fysiotherapie helpt mensen hun eigen kracht optimaal te gebruiken. Samen met onze cliënten, zorgpartners en mantelzorgers gaan we voor het verwezenlijken van doelen die voorheen wellicht niet voor mogelijk werden gehouden. 

Contact gegevens

Dr. van Deenweg 108
8025 BK Zwolle

038 845 0689
info@argofysio.nl
www.argofysio.nl

Praktijk informatie

KvK: 75824353
AGB-code praktijk: 04068833
Bankrekeningnummer:
NL69ABNA0863241506

© 2019 ARGO Fysio || KvK: 75824353
 AGB-code: 04068833 || Lot's of Graphics

Volg:

© 2019 Argo || KvK: 75824353 || AGB-code: 04068833 || Lot's of Graphics

Volg: