Ergotherapie

De behandeling kan bestaan uit:

  • Samen oefenen binnen de eigen thuissituatie
  • Leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
  • Het inzetten van een hulpmiddel
  • Het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • Het geven van voorlichting aan mantelzorgers, naaste familie en vrienden

Samen op eigen kracht binnen de persoonlijke situatie én mogelijkheden

Ergotherapie is erop gericht om te kijken naar wat cliënten kunnen. De ergotherapeut helpt om te kijken naar de eigen omgeving van cliënten en daarin de kansen en mogelijkheden om dagelijkse activiteiten (weer) op te pakken e/o te verbeteren samen te realiseren. 

Een combinatie van de inzet van fysiotherapie en ergotherapie draagt bij aan de visie van Argo om mensen te helpen optimaal gebruik te maken van hun eigen kracht. Waarin ergotherapie de vertaling maakt naar de persoonlijke situatie en omgeving van de cliënt en hierin bijdraagt aan doelen verwezenlijken die voorheen wellicht niet voor mogelijk werden gehouden. 

© 2019 ARGO || KvK: 86837419
 AGB-code: 04008624 || Lot's of Graphics

Volg:

© 2019 Argo || KvK: 86837419 || AGB-code: 04008624 || Lot's of Graphics

Volg: